(+48) 000 800 000

info@geodrog.com.pl

Pon - Pt : 8-16

Zakres prac terenowych geodety

Zakres prac terenowych geodety może być różnorodny i zależy od konkretnego projektu oraz celu, dla którego są prowadzone pomiary. Oto przykładowe zakresy prac terenowych geodety:

  1. Pomiar granic działki: Geodeta przeprowadza pomiary i wyznacza granice działki, aby określić dokładne wymiary i kształt terenu.
  2. Wyznaczenie punktów granicznych: Geodeta lokalizuje i oznacza punkty graniczne działki, które są kluczowe dla ustalenia własności nieruchomości.
  3. Podział działki: W przypadku podziału działki geodeta przeprowadza odpowiednie pomiary i opracowuje dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji administracyjnych.
  4. Inwentaryzacja terenu: Geodeta przeprowadza szczegółowe pomiary terenu w celu stworzenia inwentaryzacji, czyli dokładnej dokumentacji istniejących obiektów i ukształtowania terenu.
  5. Przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej: Geodeta tworzy mapę, która przedstawia układ obiektów na działce oraz różnice w wysokości terenu.
  6. Prace przygotowawcze do budowy: Geodeta określa położenie planowanej budowli względem granic działki i innych obiektów oraz opracowuje odpowiednie dane, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
  7. Monitorowanie osiadań i deformacji: W trakcie budowy geodeta może prowadzić monitoring osiadań i deformacji terenu, aby kontrolować stabilność budynku.
  8. Pomiary przemieszczeń: Geodeta może być zaangażowany w pomiary przemieszczeń i deformacji budowli oraz obiektów inżynierskich.
  9. Wytyczenie budynku na działce: Geodeta wyznacza dokładne miejsce i wymiary podstawy budynku, aby zapewnić prawidłowe położenie w trakcie budowy.
  10. Pomiary geodezyjne w różnych celach: Geodeta może być zaangażowany w różne specjalistyczne pomiary geodezyjne, takie jak pomiary hydrograficzne, monitorowanie ruchów skarp, wytyczanie tras drogowych, itp.

Zakres prac geodety może być różnorodny i dostosowany do indywidualnych potrzeb projektu. Geodeci korzystają z zaawansowanego sprzętu pomiarowego czy skanery laserowe, aby zapewnić dokładność i precyzję w wykonywanych pomiarach terenowych.