(+48) 000 800 000

info@geodrog.com.pl

Pon - Pt : 8-16

Laboratorium drogowe Poznań

Laboratorium drogowe to placówka specjalizująca się w badaniach materiałów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej. W skład takiego laboratorium mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia, maszyny i narzędzia, które pozwalają na przeprowadzenie szerokiego zakresu badań.

Zadania dla naszego laboratorium

W ramach swojej działalności laboratorium drogowe przeprowadza wiele różnych testów, m.in. testy uciążliwości mechanicznej, wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, odporności na zmiany temperatury, odporności na zużycie, trwałości oraz wiele innych. Testy te pozwalają na określenie właściwości materiałów drogowych oraz na projektowanie i wykonanie trwałych i bezpiecznych dróg.

Ponadto laboratorium drogowe w geotechnice może także przeprowadzać badania terenu pod kątem przydatności do budowy dróg oraz wykonywać pomiary i analizy jakości powietrza i wody wokół dróg.

Nasze usługi

Zakres prac laboratorium drogowego w geotechnice jest bardzo obszerny. Przede wszystkim placówka ta zajmuje się badaniem właściwości mechanicznych różnych materiałów, które są wykorzystywane do budowy dróg. Do najważniejszych materiałów, którymi zajmuje się laboratorium drogowe, należą: kruszywa, asfalt, beton, grunty i gleby.

Zaangażowanie
100%
Komunikacja
80%
Klienci przedsiębiorcy
95%

Inwestycje drogowe stanowią istotny element rozwoju infrastruktury, zarówno miejskiej, jak i regionalnej. Jednak aby zapewnić trwałość, bezpieczeństwo i efektywność inwestycji, niezbędne jest skorzystanie z usług laboratorium drogowego przed rozpoczęciem prac.

Dlaczego My ?

Zadania laboratorium drogowego w geotechnice są bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości infrastruktury drogowej. Badania te pomagają w projektowaniu i wykonaniu dróg, które są bezpieczne dla użytkowników i trwałe na lata. Wszystkie testy przeprowadzane przez laboratorium drogowe mają na celu zminimalizowanie ryzyka powstawania wadliwych lub niebezpiecznych dróg.

Korzystanie z usług laboratorium drogowego przed inwestycją jest kluczowym krokiem w zapewnieniu trwałości, bezpieczeństwa i efektywności projektu drogowego. Badania laboratoryjne dostarczają rzetelnych informacji na temat jakości materiałów, struktury drogi, wytrzymałości nawierzchni i istniejących nawierzchni, co umożliwia inżynierom dostosowanie projektu do konkretnych warunków terenowych. To inwestycja, która zwróci się w postaci trwałych i niezawodnych dróg, zminimalizowanych kosztów eksploatacji oraz zadowolonych użytkowników infrastruktury drogowej.