(+48) 000 800 000

info@geodrog.com.pl

Pon - Pt : 8-16

Jakie badania geologiczne wykonać przez budową domu jednorodzinnego.

Przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego zaleca się wykonanie odpowiednich badań geologicznych w celu oceny właściwości gruntu i określenia warunków geologicznych danego terenu. Badania te pomogą w zapobieżeniu ewentualnym problemom związanym z gruntem, które mogłyby prowadzić do uszkodzeń budynku.

Pierwszym krokiem jest wykonanie geodezyjnego pomiaru granic działki, a następnie przeprowadzenie geologicznego badania terenu. W ramach badania terenu należy zbadać jego strukturę geologiczną, skład mineralogiczny, rodzaj i miąższość warstw skalnych, a także rodzaj i miąższość warstw gruntów.

Kolejnym krokiem jest wykonanie badań geotechnicznych, które pozwolą na określenie nośności gruntu oraz jego podatności na osiadanie. W ramach tych badań wykonuje się sondowanie geotechniczne, czyli wiercenie w gruncie w celu pobrania próbek oraz pomiarów nośności i odkształcalności gruntu. Na podstawie wyników tych badań można określić, jakie fundamenty należy zastosować oraz jaką głębokość należy wykonać.

Następnie przeprowadza się badanie wód gruntowych, aby określić ich poziom, skład chemiczny i właściwości fizyczne. Badanie to pozwala na określenie wpływu wód gruntowych na budowę oraz na dobór odpowiednich rozwiązań technicznych związanych z ich usuwaniem.

Ostatnim krokiem jest wykonanie geologiczno-inżynierskiego projektu budowlanego, który uwzględnia wyniki przeprowadzonych badań geologicznych oraz określa wymagane parametry konstrukcyjne i techniczne budynku. Projekt taki powinien zawierać informacje na temat rodzaju i głębokości fundamentów, sposobu zabezpieczenia przed wodą gruntową oraz innych szczegółów dotyczących konstrukcji budynku.

Wszystkie powyższe badania geologiczne są istotne dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa budynku jednorodzinnego. Dzięki nim możliwe jest określenie parametrów gruntów i wód gruntowych, co umożliwia odpowiednie doboru rozwiązań technicznych związanych z budową fundamentów, zapobieganiem osiadania i zabezpieczeniem przed wilgocią.