(+48) 000 800 000

info@geodrog.com.pl

Pon - Pt : 8-16

Laboratorium drogowe Poznań

Nasza firma oferuje profesjonalne i dokładne badania gruntu w nowoczesnym laboratorium drogowym. 

Poznaj nasze laboratorium

Pobór prób gleby i podłoża do badań laboratoryjnych jest kluczowym etapem w analizie gruntów i podłoży, który umożliwia dokładne określenie ich właściwości fizycznych i chemicznych. Poniżej przedstawiam ogólne wskazówki dotyczące poboru prób do badań laboratoryjnych:

  1. Wybór miejsca poboru prób – Próbki gleby i podłoża powinny być pobierane z miejsc, które reprezentują całą analizowaną powierzchnię. Należy unikać miejsc, gdzie ziemia była zaburzona przez działalność człowieka, takich jak miejsca zdegradowane lub skażone.

  2. Określenie głębokości poboru – Głębokość, z jakiej pobierana jest próbka, zależy od celu badania. Na ogół próbki pobierane są z głębokości od 10 do 30 cm dla analizy gleby ornoczerwonej, a do głębokości 50 cm lub więcej dla analizy gleb leśnych.

  3. Narzędzia do pobierania próbek – Do pobierania próbek gleby i podłoża można użyć różnych narzędzi, takich jak wiertła, łopaty, sondy czy rurki. W zależności od rodzaju próbki i głębokości poboru, należy wybrać odpowiednie narzędzie.

  4. Liczba próbek – Liczba pobieranych próbek zależy od wielkości badanego obszaru oraz celu badań. Próbki powinny być pobierane z różnych miejsc, aby zapewnić reprezentatywność analizy.

  5. Przygotowanie próbek – Po pobraniu próbek gleby lub podłoża, należy je umieścić w odpowiednich pojemnikach i zabezpieczyć przed utratą wilgoci. Należy także opisać i oznakować próbki, aby umożliwić ich późniejszą identyfikację.

  6. Transport próbek – Próbki powinny być transportowane w odpowiednich pojemnikach, zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianami temperatury. Ważne jest również, aby czas transportu próbek był jak najkrótszy.

Podsumowując, pobór prób gleby i podłoża do badań laboratoryjnych jest ważnym etapem analizy gruntów i podłoży. Należy pamiętać o reprezentatywności pobranych próbek oraz o ich odpowiednim przechowywaniu i transporcie do laboratorium.

Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu

Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu odnosi się do pomiaru, jak bardzo ziemia została skompaktowana lub zagęszczona w określonej przestrzeni. Zagęszczenie gruntu może wpływać na jego właściwości mechaniczne, takie jak nośność, stateczność i przepuszczalność wody.

Stopień zagęszczenia gruntu może być określony przez różne metody pomiarowe, takie jak penetrometryczne, objętościowe lub dynamiczne. Każda z tych metod opiera się na różnych parametrach, takich jak opór ziemi, objętość próbki lub liczba uderzeń potrzebna do wgniecenia narzędzia pomiarowego w ziemię.

W praktyce, zagęszczenie gruntu jest często mierzone podczas prac budowlanych, szczególnie podczas budowy fundamentów lub dróg. Pomiar ten pozwala na określenie, czy grunty są odpowiednio zagęszczone i stabilne, co z kolei zapewnia bezpieczeństwo i trwałość struktury budowlanej.

Proces badania gruntu

Poznaj krok po kroku nasze działania. Zobacz jak działamy w Twojej sprawie. 

Zlecenie badań

Przyjmujemy zlecenie klienta. Podpicujemy umowę.

Prace w terenie

Prowadzimy wszystkie niezbędne prace terenowe.

Dokumentacja

Badamy zebrane próbki i dokumentujemy wyniki.

Wysoka jakość

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i setkom zrealizowanych projektów byliśmy w stanie wypracować plan i techniki działania pozwalające na realizacje zadań na najwyższym, światowym poziomie. 

0 +
Pracowników
0 +
Projekty
0 +
Odziały

Najnowsze aktualności

Najlepszy grunt pod budowę domu

Rozpoczynasz budowę wymarzonego domu? Kluczowym elementem, który zadecyduje o sukcesie Twojego projektu, jest wybór odpowiedniego gruntu. W naszym najnowszym artykule „Najlepszy grunt pod budowę domu” odkrywamy, jakie typy gruntów zapewniają największą stabilność i trwałość konstrukcji, a także jak uniknąć typowych pułapek związanych z wyborem niewłaściwej działki. Poznaj tajniki gruntów niespoistych i spoistych, dowiedz się, dlaczego przepuszczalność i jednorodność gruntu mają znaczenie, i zrozum, jak ważne są badania geotechniczne przed podjęciem decyzji. Przeczytaj nasz artykuł, aby zapewnić swojemu domowi solidne fundamenty już od samego początku!

Więcej »

Zakres prac terenowych geodety

Zakres prac terenowych geodety może być różnorodny i zależy od konkretnego projektu oraz celu, dla którego są prowadzone pomiary. Oto przykładowe zakresy prac terenowych geodety:

Więcej »