Projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Geodróg laboratorium geologiczno-drogowe wykonuje badania geologiczne na potrzeby projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do ziemi, zlokalizowanych w województwach: śląskim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest tanim i prostym sposobem rozwiązania problemów z unieszkodliwianiem ścieków pochodzących z pojedynczych domów lub ich niewielkich zgrupowań, w przypadku braku zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

Oczyszczalnia przydomowa składa się ze zbiornika (osadnika gnilnego) gdzie ścieki są oczyszczane mechanicznie oraz w zależności od typu oczyszczalni: poletka drenażu rozsączającego, filtra piaskowego, oczyszczalni hydrobotanicznej czy złoża biologicznie czynnego. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane przez drenaż rozsączający lub studnie chłonną do gruntu, albo bezpośrednio do powierzchniowych wód płynących (rowy, rzeki).

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych, perforowanych drenów wprowadzających mechanicznie oczyszczone ścieki do ziemi. Warunkiem poprawnego działania drenażu jest odpowiednia przepuszczalność gruntu, w którym będzie ułożony.

Studnia chłonna stosowana jest w przypadku, gdy warstwa przepuszczalna znajduje się na większej głębokości, lub gdy na działce nie ma odpowiednio dużej, wolnej powierzchni do wykonania poletka drenażu rozsączającego. Studnie chłonne mogą być stosowane tylko w gruntach piaszczystych, gdy ilość ścieków nie przekracza 1 m3 na dobę.

Dodatkowym wymaganiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) jest głębokość występowania wody gruntowej co najmniej 1,5 m poniżej głębokości ułożenia drenów lub dna studni chłonnej.

Na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość nie jest większa niż 5 m3 na dobę nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Wybór sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków zależy głównie od warunków gruntowych działki.  Badania wykonywane przed kupnem oczyszczalni mają na celu ustalenie głębokości występowania zwierciadła wody oraz określenie przepuszczalności gruntów. Na podstawie danych o przepuszczalności oblicza się dopuszczalne obciążenie hydrauliczne drenów i dobiera ich odpowiednią długość.

Rozpoznanie podłoża polega na wykonaniu co najmniej dwóch otworów badawczych do głębokości 3 m poniżej powierzchni terenu. Jeden z otworów lokalizowany jest w miejscu projektowanego zbiornika, drugi w obrębie poletka drenażu rozsączającego lub studni chłonnej. W trakcie prowadzenia wierceń wykonuje się badania makroskopowe gruntów oraz pobiera próbkę gruntu do badań laboratoryjnych. W laboratorium przeprowadza się analizę sitową
próbki oraz oblicza prędkość przepływu wody przez grunt (współczynnik filtracji). W niektórych przypadkach badanie prędkości wsiąkania wody w grunt przeprowadza się w terenie, w miejscu lokalizacji drenażu lub studni, wykonując "test perkolacyjny". Wyniki badań opracowywane są w formie "Opinii o warunkach hydrogeologicznych" sporządzanej standardowo w trzech egzemplarzach.


 
Home >>> Projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk