Projektowanie i modernizacja sieci uzbrojenia podziemnego

Geodróg laboratorium geologiczno-drogowe wykonuje badania geologiczne i geotechniczne gruntów niezbędne do projektowania podziemnych sieci ciepłowniczych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz na potrzeby bezwykopowych technik przeprowadzania uzbrojenia pod drogami, ciekami i innymi przeszkodami terenowymi.

Rozpoznanie podłoża ma na celu określenie nośności i kategorii urabialności gruntu oraz głębokości występowania wód podziemnych. W przypadku płytkiego występowania wody dodatkowo charakteryzuje się właściwości hydrogeologiczne warstwy wodonośnej w celu zaprojektowania odwodnienia wykopów.

Wyniki badań opracowywane są zazwyczaj w formie "Dokumentacji geotechnicznej". W przypadku skomplikowanych warunków gruntowych lub znacznej głębokości posadawiania projektowanej sieci może być wymagane sporządzenie "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej".

Zakres badań terenowych (ilość, głębokość i lokalizację punktów badawczych) najczęściej określa projektant. W innym przypadku liczbę punktów badawczych i ich głębokość przyjmujemy na podstawie normy
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Dla nowoprojektowanych obiektów liniowych rozstaw punktów badawczych nie powinien przekraczać 100 m w przypadku prostych oraz 50 m w przypadku złożonych warunków gruntowych.

Głębokość rozpoznania uzależniona jest od głębokości posadawiania projektowanego uzbrojenia. Otwory badawcze wykonuje się zazwyczaj do głębokości 1 m poniżej poziomu ułożenia sieci. W przypadku przepompowni podłoże rozpoznaje się do głębokości minimum 2 m poniżej projektowanego poziomu posadawiania.

 

Wyniki badań przedstawiane są w formie opisowej oraz mapie dokumentacyjnej z naniesionymi miejscami badań, kartach otworów geotechnicznych, przekrojach geotechnicznych (w przypadku gdy odległość między otworami jest mniejsza niż 100 m) oraz tabeli parametrów geotechnicznych. 
Home >>> Projektowanie i modernizajca sieci uzbrojenia podziemnego

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk