Projektowanie i modernizacja dróg

Geodróg laboratorium geologiczno-drogowe wykonuje badania geologiczne i geotechniczne podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa drogowego.

Badania podłoża przeprowadzamy dla inwestycji nowo projektowanych, jak i w celu remontu istniejących nawierzchni. Wyniki badań opracowywane są zazwyczaj w formie "Dokumentacji geotechnicznej". Dla dróg projektowanych w skomplikowanych warunkach gruntowych, dużych mostów, wiaduktów, estakad, dróg ekspresowych i autostrad wymagane jest sporządzenie  "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej" oraz  w niektórych przypadkach "Dokumentacji hydrogeologicznej".

Badania wykonujemy według
"Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

Zakres badań terenowych (ilość, głębokość i lokalizację punktów badawczych) najczęściej określa projektant. W innym przypadku liczbę punktów badawczych i ich głębokość przyjmujemy na podstawie normy
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Dla nowo projektowanych obiektów liniowych rozstaw punktów badawczych nie powinien przekraczać 100 m w przypadku prostych oraz 50 m w przypadku złożonych warunków gruntowych.

W trakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych na potrzeby remontu drogi istnieje możliwość określenia profilu konstrukcji istniejącej nawierzchni i podbudowy. Profil konstrukcji ustala się wiercąc otwory w nawierzchni lub wykonując odkrywkę na granicy jezdni i pobocza. W przypadku wierceń w nawierzchni wymagana jest zgoda zarządcy drogi oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia badań.

Dokumentacja geotechniczna, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych zawiera ocenę wysadzinowości podłoża. Wysadzinowość określana jest w oparciu o badania sitowe i aerometryczne próbek gruntów oraz wytyczne normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W przypadku gruntów wątpliwych lub na żądanie Zleceniodawcy badania laboratoryjne poszerzamy o określenie wskaźnika piaskowego i kapilarności biernej. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) ustala się grupę nośności podłoża.

Wyniki badań przedstawiane są w formie opisowej oraz mapie dokumentacyjnej z naniesionymi miejscami badań, kartach otworów geotechnicznych,
przekrojach geotechnicznych (w przypadku gdy odległość między otworami jest mniejsza niż 100 m) oraz tabeli parametrów geotechnicznych.

 

  • zlecenie (wzór) wykonania "Dokumentacji geotechnicznej",
 
Home >>> Projektowanie i modernizacja dróg

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk