Projektowanie domu jednorodzinnego

Geodróg laboratorium geologiczno-drogowe wykonuje badania gruntów i usługi geologiczne na potrzeby projektowania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w województwach: śląskim, opolskim, lubuskim i wielkopolskim.

Badania geologiczne przeprowadza się w celu określenia nośności gruntów oraz ustalenia głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych. Dane te wykorzystuje konstruktor nowo projektowanego budynku jednorodzinnego przy wykonywaniu obliczeń konstrukcyjnych (np. szerokości ław fundamentowych).
Również w przypadku kupna gotowego projektu budowlanego, należy go dostosować do budowy geologicznej działki, na której dom ma być zlokalizowany. Rodzaj fundamentu, sposób wykonania ewentualnego podpiwniczenia budynku, prawidłowe dobranie typu przydomowej oczyszczalni ścieków
czy też możliwość odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do ziemi zależy od warunków gruntowo-wodnych podłoża.

Konstrukcja budynku odpowiednio dostosowana do zastanych warunków geologicznych zapewnia bezpieczeństwo obiektu oraz pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów przy wykonywaniu prac ziemnych na etapie budowy.

Zdarza się, że inwestorzy nie zdając sobie sprawy z wagi badań geologicznych odstępują od ich wykonania. W pojedynczych przypadkach, gdy konstrukcja budynku nie została odpowiednio przystosowana do istniejącego podłoża, przy niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych,
może dojść do nierównomiernego osiadania budynku, pękania ścian, zawilgocenia fundamentu czy pojawiania się wody gruntowej w piwnicach. Koszty ewentualnych szkód są kilkadziesiąt razy wyższe niż koszt wykonania pełnych badań geologicznych działki. Więcej informacji na temat zalet wykonania rozpoznania podłoża przed zakupem działki i budową domu można przeczytać tutaj.

Podstawę prawną dotyczącą wykonywania badań gruntów stanowi
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Rozporządzenie to określa rodzaj dokumentacji geologicznej jaką należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu i złożoności budowy geologicznej terenu. Ponieważ jednorodzinne budynki mieszkalne to obiekty o prostej konstrukcji, zostały zaliczone do I kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowo-wodne przedstawia się w formie  "Dokumentacji geotechnicznej".

Ilość i głębokość punktów badawczych (wierceń), którą należy wykonać w celu prawidłowego określenia budowy geologicznej podłoża określa się na podstawie normy
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

Ilość wierceń zależy od powierzchni projektowanego budynku. Obiekty o powierzchni do 600 m2 wymagają wykonania minimum 3 otworów do głębokości 2 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Dla budynków niepodpiwniczonych wykonuje się rozpoznanie do głębokości 3 m poniżej poziomu terenu, natomiast dla podpiwniczonych ok. 5 m poniżej poziomu
terenu. Przy występowaniu gruntów słabonośnych rozpoznanie przeprowadza się co najmniej do głębokości zalegania gruntów nośnych. Dla nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych ilość i głębokość wierceń określa projektant.
Ponieważ gwarantujemy najwyższą jakość spo
rządzanych przez naszą firmę opracowań, nie podejmujemy się wykonywania badań gruntów pod domy jednorodzinne o mniejszym od podanego zakresie prac terenowych.

Terenowe badania geotechniczne obejmują:

Badania geologiczne przeprowadza się w celu określenia

 • wykonania wierceń geotechnicznych,
 • określenia parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie badań makroskopowych oraz w przypadku występowania gruntów słabonośnych - badań laboratoryjnych,
 • pomiar głębokości poziomu wód gruntowych,
 • w przypadku występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia - określenie agresywności wody do betonu.

"Dokumentacja geotechniczna" składa się z części opisowej:

 • wstępu,
 • położenia, morfologi, charakterystyki ogólnej terenu,
 • budowy geologicznej,
 • warunków gruntowych,
 • warunków wodnych,
 • wniosków.

oraz części graficznej:

 • mapy dokumentacyjnej,
 • kart dokumentacyjnych otworów geotechnicznych,
 • przekrojów geotechnicznych,
 • tabeli parametrów geotechnicznych,
 • objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach,
 • ewentualnie zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody 
Home >>> Projektowanie domu jednorodzinnego

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk