Obsługa budowy dróg

Geodróg laboratorium geologiczno-drogowe oferuje usługi w zakresie prac geotechnicznych związanych z budowa dróg, parkingów, placów. Wspierając firmy wykonawcze staramy się aby powstające drogi, parkingi czy place wykonane były zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Zakres wykonywanych badań obejmuje prace związane z powstawaniem obiektów drogowych, od fazy projektowej tj. wiercenia z określeniem parametrów geotechnicznych poprzez ekspertyzy np. pod drogi modernizowane po badania podłoża gruntowego, warstw pośrednich czy warstw konstrukcyjnych.

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami.

Istotnym parametrem przy budowie ww. obiektów jest sprawdzenie zagęszczenia i nośności podłoża gruntowego, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, określa się to na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is obliczając go ze stosunku gęstości objętościowej szkieletu gruntu w nasypie qd do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntu zagęszczonego qds. Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia tym sposobem wymaga poboru prób w terenie w celu określenia gęstości objętościowej (metoda cylindra, pierścienia) i porównania ich do gęstości uzyskanych w stacjonarnym laboratorium - metoda Proctora. Procedura tego badania powoduje iż wyniki uzyskuje się następnego dnia.

W celu szybszego wyznaczenia zagęszczenia gruntu (bezpośrednio na budowie) alternatywnie wskaźnik zagęszczenia można określić na podstawie wskaźnika odkształcenia Io uzyskanego ze stosunku modułów E1 i E2 - badanie płytą statyczną VSS, lub na podstawie dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2 ] - badanie płytą dynamiczną. Ponadto obie te metody określają również nośność badanej warstwy.

Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is winna być następująca:

  • dla podłoża, podłoża ulepszonego - minimum w 3 punktach na 1500m2 powierzchni
  • dla warstw nasypu - minimum w 3 punktach na 5000 m2
  • dodatkowo w miejscach wskazanych przez nadzór

Częstotliwość badań nośności warstwy podłoża, nasypu winna być następująca:

  • minimum w 3 punktach na 2000m2 powierzchni
  • dodatkowo w miejscach wskazanych przez nadzór

Podobnie jak przy warstwach podłoża gruntowego czy warstw nasypu również warstwy konstrukcyjne wymagają określenia wskaźnika zagęszczenia. Zgodnie z normą PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wskaźnik ten powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.

Ze względu na rodzaj wykorzystywanego materiału (kruszywo grubookruchowe)  zagęszczenie określamy na podstawie wskaźnika odkształcenia Io uzyskanego ze stosunku modułów E1 i E2 - badanie płytą statyczną VSS, lub na podstawie dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2 ] - badanie płytą dynamiczną. Uzyskane wyniki określają również nośność badanej warstwy.

Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is warstw konstrukcyjnych winna być następująca:

  • minimum w 10 prób na zadaniu lub raz na 5000m2 powierzchni

Częstotliwość badań nośności warstw konstrukcyjnych winna być następująca:

  • co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1 000 m

  
Home >>> Obsługa budowy dróg

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk